LCD Commando's

Door het full-duplex karakter van Bluetooth kan er vanaf het bestuurbare model terug worden gecommuniceerd naar de afstandsbediening. Desgewenst kunnen er teksten op het display worden weergegeven of kan de piezo-buzzer piepen. Waarschuwingen kunnen hierbij knipperend en dus eventueel voorzien van een alarmeringssignaal worden weergegeven op de unit.

Voor het LCD schermpje bedacht ik een 'eigen' commando-set. Het staat ieder vrij hier uitbreidingen of aanpassingen aan te maken. De eerste regel is regel 0, de tweede regel is regel 1. De karakterposities (kolommen) beginnen ook op 0. Op dit moment zijn onderstaande commando's geïmplementeerd. Waarden tussen accolades, als {value}, zijn verplicht. Een waarde tussen blokhaken, als [value], geeft een optionele waarde aan.

  • LCDPRINT{line},{pos};{text} - Drukt tekst af op de aangegeven positie
  • BLINK[line] - Maakt de tekst, optioneel alleen op de meegegeven regel, knipperend
  • CLR[line] - Wist de tekst, optioneel alleen op de meegegeven regel
  • TONE{freq}[,millisec] - Laat de toon met {freq} klinken voor (optioneel) [millisec] milliseconden
  • VALUES - Keert terug naar weergave van de joystick- en button-waarden op het display