Power-All-Dupont

Voedingsmodule met Dupont aansluitingen

Er zijn twee uitvoeringen van de voedingsmodule met Dupont voor het aansluiten van 5 volt sensoren en servo's via een drieaderige Dupont kabel. De module heeft de afmetingen van de klassieke 'Silberlingen' (7,5x4,5x3 cm) en geeft op de metalen strips aan de zijkant de gestabiliseerde voedingsspanning van 9 volt door aan eventueel aangesloten andere modules of 'Silberlingen'. 

De module heeft een aan/uit schakelaar en kan worden gevoed met een standaard DC-voedingsadaptor van 12 volt met 5,5 mm diameter plug en 2,5 mm middenpin (+ pool). Op de afbeelding hiernaast de versie die compleet met Dupont connectoren is uitgerust. Verderop op de deze pagina vindt u meer informatie over de versie die is uitgerust met fischertechnik stekkerbussen.

De module biedt 3 polige Dupont connectoren voor maximaal acht sensoren. Elke aangesloten sensor wordt hiermee van 5 volt voedingsspanning voorzien. De 'signaal'-draad is telkens op een overeenkomstige aansluiting onder de betreffende sensoraansluiting af te nemen (gele connectorrail). Onderaan heeft de module een aparte voedingsrail voor het aansluiten van tot acht 9 volt apparaten middels Dupont stekkers en achterop kan via JST-HX connectoren de binnenkomende adaptorspanning worden doorgelust.

Let op: De pinvolgorde is gebaseerd op de meest gangbare volgorde zoals die ook gebruikt wordt voor servo's. Hierbij is de +5 volt pool in het midden van de drieaderige stekker gesitueerd. De volgorde van aangesloten sensorboards of andere mogelijk aan te sluiten randapparatuur kan verschillen! Check altijd hoe de pinvolgorde aan de sensorzijde moet zijn en rangschik de aansluitingen overeenkomstig in het kabelschoentje, om beschadiging van de sensor te voorkomen.

Backside with JST-XH
Power FT plugs

Voedingsmodule met Dupont én fischertechnik stekkers

Als boven, doch deze voedingsmodule is uitgerust met Dupont stekkers voor het aansluiten van vier sensoren. De connectoren van de sensor-uitgangssignalen en de extra rails met 9 volt onderaan het modulefront zijn uitgerust met aansluitbussen voor 2,5mm fischertechnik stekkers.

De vormfactor volgt de afmetingen van de traditionele fischertechnik 'Silberlingen' en de module verzorgt via de metalen strips aan de zijkanten, de verzorgingsspanning van mogelijk andere aangesloten elektronica modules.

Net als de module die compleet met Dupont stekkers is uitgevoerd, is de stroomvoorziening intern gezekerd op 1,25 Ampère en wordt een 12 volt netadaptor aanbevolen met een maximale stroom van 2 Ampère.

Voor digitale projecten (bijvoorbeeld met 'Silberlingen') is een uitgangsspanning van 9 volt niet per sé noodzakelijk. Beide modules zijn om deze reden (op aanvraag) in een uitvoering verkrijgbaar met een uitgangsspanning van slechts 7,5 volt gelijkspanning. Het voordeel hiervan is dat een netadaptor die 9 volt gelijkspanning afgeeft, reeds toereikend is. Voor de modules met een uitgangsspanning van 9 volt, wordt een netadaptor van minimaal 12 volt aanbevolen. In alle gevallen zal de aangeboden ingangsspanning niet hoger dan 25 volt mogen liggen.