stone-with-ft-feather

Technische informatie over de Touch Sensor Stone

Deze aanraak-sensor (afmetingen 15x15x5 mm) is ingebouwd in een semi-transparante bouwsteen. Er zijn twee uitvoeringen, die beiden worden gevoed met een z.g. Dupont stekker. De steen met de zwarte connector heeft een momentfunctie (drukknop) en geeft alleen een actief signaal af tijdens de aanraking, de steen met de blauwe connector heeft een wisselfunctie en schakelt bij aanraking aan en bij een tweede aanraking weer 'uit'. Bij een 'actief' uitgangssignaal (5 volt) licht een rode LED in deze transparante sensorsteen op.

Voor het aansluiten van de versie met de Dupont connector kan een driepolige servokabel (met de + op de middelste draad) worden gebruikt als deze wordt gevoed met de Dupont Power Module.

Let er op dat de volgorde van de pinnen in de connector aan de sensor-zijde van de kabel handmatig zal moeten worden gewijzigd.
Deze sensor heeft de signaaluitgang op de middelste pin en kan beschadigen indien hij verkeerd wordt aangesloten!

Touch Stone - Connections

Beide functionele versies van de 'Touch Stone' zijn hiernaast schematisch in bovenaanzicht weergegeven.

De sensor met de zwarte aansluitstrip gedraagt zich als een drukknop en is alleen 'actief' bij aanraking. De sensor met de blauwe aansluitstrip heeft een wisselfunctie en blijft 'actief' na de eerste aanraking. Bij een tweede aanraking wordt het uitgangssignaal weer 'inactief'. Het uitgangssignaal volgt de gangbare 'postieve logica', dus is zonder detectie nul volt en geldt dan als een LOW, bij detectie wordt de uitgang HIGH met een spanningsniveau ongeveer 3,5 volt.

Belangrijk: merk op dat de middelste pin van de driepolige Dupont stekker bij deze sensoren niet, zoals gebruikelijk, voor de + pool van de voedingsspanning is gebruikt. Bij gebruik van voorgefabriceerde servokabels dient de pinvolgorde aan de sensorzijde dus gewijzigd te worden!